ماموریت ها و چشم اندازها

اصلی‌ترین وظایف بنگاه مادر «گروه فن‌آوران هوشمند بهسازان فردا&r

طرح های در حال اجرا

فن‌آوران هوشمند بهسازان فردا در دو لایه اصلی قابل طبقه‌بندی است. در سط

شرکا

شرکتهای تابعه و وابسته در حال حاضر این مجموعه متشکل از شش شرکت تابعه و سه شرکت

چارت سازمانی

معاونت راهبری کسب و کار اصلی ترین وظیفه این بخش از سازمان بنگاه مادر، حصول اطم

ماموریت اصلی گروه فن آوران هوشمند بهسازان فردا ، توسعه، تأمین، تدارک و ارائه خدمات جامع در حوزه فناوری اطلاعات به بانک ملت به‌عنوان سهامدار اصلی و سایر مشتریان متقاضی این نوع خدمات است. همچنین گروه بهسازان فردا، با توجه به ظرفیت فوق‌العاده و روند تحولات فناوری و در همکاری با سایر نهادها و سازمانهای کشور، امکان ایجاد خدمات و محصولات ترکیبی را نیز در خود پرورش داده است. پروژه‌های کارت سوخت و سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) نمونه‌هایی از پروژه‌های ملی موفقی هستند که در کارنامه فعالیت بانک ملت و گروه بهسازان فردا میدرخشد.

 

با گذشت دو دهه از شروع فعاليت شرکت بهسازان ملت به عنوان هسته اصلي گروه بهسازان فردا، این گروه علاوه بر این نقش آفریني پررنگ در کسب و کار بانک ملت و تقویت جایگاه رقابتي آن و با اضافه شدن تدریجي شرکتهای همکار، مبدل به یکي از بزرگترین مجموعه هاي تخصصی فناوري اطلاعات کشور شده است. برپایي و مدیریت چندین شرکت بزرگ انفورماتیکي و ایجاد زنجیره متنوعی از کسب و کارهاي به هم مرتبط در حوزه فناوري اطلاعات و بانکداري الکترونیک، جایگاه این مجموعه را در صنعت فناوري اطلاعات و بانکداري کشور متمایز از تمامي رقبای خود ساخته است. پتانسیل فراهم شده در مجموعه ای که در رأس آن شرکت «گروه فنآوران هوشمند بهسازان فردا» قرار گرفته، قابليتهاي فراواني دارد که بالفعل شدن تمامي آنها به دلیل جایگاه ویژه بانک ملت در نظام بانکي کشور، تأثیر مستقیمي بر زندگي آحاد جامعه خواهد داشت.

شرکت های زیر مجموعه

شرکت های وابسته